Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie XIII K 1880/23, że dnia 13 września 2024 r. godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, w sali nr III odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Piotra P.

W załączeniu odpis wniosku z art. 335 § 1 kpk złożonego w tej sprawie.

Stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe.


Pouczenie:

  1. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.
  2. Udział pokrzywdzonego w posiedzeniu wskazanym w pkt 1. jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
  3. W razie uwzględnienia wniosku wskazanego w pkt 1. postępowanie może być zakończone bez przeprowadzenia rozprawy.
  4. Pokrzywdzony może do czasu posiedzenia wskazanego w pkt 1. złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2024-05-16 13:35 Michał Gadomski