W nawiązaniu do licznych zapytań prasowych Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuję, iż istotnie Pan Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym przez tutejszy Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec ww. sprawie o sygn. XIII K 43/22.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 23.01.2024 r. o godz. 13:00 w sali nr I budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się posiedzenie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XIII K 1124/23 przeciwko Markowi Januszowi D., któremu zarzucono popełnienie w latach 2010 – 2012 w Augustowie przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk. Przedmiotem posiedzenia będzie rozważenie możliwości warunkowego umorzenia postępowania prowadzonego przeciwko ww. oskarżonemu. Obecność pokrzywdzonych na posiedzeniu nie jest obowiązkowa.

Zmiana lokalizacji Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Od dnia 13 listopada 2023 r. zmianie ulegnie lokalizacja: III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Nowa siedziba ww. Zespołów oraz ich Sekretariatu mieści się przy ul. Wiejskiej 71 lok. 6, 15-351 Białystok.

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2023r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A.021.5.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku ustalono dzień 10 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku.

W związku z obchodzonym w dniu 19 października 2023 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 16-20 października 2023 roku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


1) Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji – 16-20 października 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 14:00 - pokój B113 (I piętro)

 

2) Telefoniczne Dyżury Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w Tygodniu Mediacji – 16-20 października 2022 roku
- zgodnie z ustalonym harmonogramem

Harmonogram dyżurów telefonicznych mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniach 16-20.10.2022 r.

16.10.2023 (poniedziałek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Ewa Leśnikowska tel. 691305181

17.10.2023 (wtorek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Tomasz Kuczyński tel. 510403810

19.10.2023 (czwartek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Ewa Leśnikowska tel. 691305181

20.10.2023 (piątek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Tomasz Kuczyński tel. 510403810

 

3) Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w 2023 roku

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w 2023 roku

1.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku, pokój B113
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Dyżury mediatorów w godz. 9:30 - 14:00 wraz z propagowaniem idei mediacji i informacji o Międzynarodowym Dniu Mediacji oraz Tygodniu Mediacji w 2023 roku

2.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Rozdysponowanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji wśród uczestników posiedzeń na salach rozpraw, a także rozpowszechnienie plakatów w miejscach najczęściej uczęszczanych przez interesantów

3.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Zachęcanie przez sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku, uczestników postępowań do udziału w mediacjach. Kierowanie uczestników postępowania na dyżury mediatorów propagujące ideę mediacji

4.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku o wydarzeniach organizowanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w czasie Tygodnia Mediacji

5.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Przekazywanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji interesantom na Biurze Obsługi Interesanta

6.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Przesłanie wiadomości e-mail do Dyrektorów Szkół Licealnych w Białymstoku z propozycją zorganizowania spotkania uczniów z mediatorem

7.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Dyżury telefoniczne mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku

8.

 • Data: 17.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Konferencja szkoleniowa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku nt. "Warto rozmawiać - czyli wszystko o mediacji w Międzynarodowy Tygodniu Mediacji"