Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie XIII K 1880/23, że dnia 13 września 2024 r. godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, w sali nr III odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Piotra P.

W załączeniu odpis wniosku z art. 335 § 1 kpk złożonego w tej sprawie.

Stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.023.9.2024 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2024 r. z uwagi na konieczność wykonania pilnych prac serwisowych skutkujących brakiem dostępności systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) zamknięte zostają dla interesantów:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.021.129.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z 30 listopada 2023 r. ustalono dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 11 maja 2024 r. (sobota).

Jednocześnie ustalono godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) od 7.30 do 15.30.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie XIII K 1880/23, że dnia 16 maja 2024 r. godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, w sali nr XIV odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Piotra P.

W załączeniu odpis wniosku o skazanie złożonego przez Prokuratora w trybie art. 335 k.p.k.

Stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe.

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Białymstoku istnieje możliwość składania pism poprzez Samoobsługowe Biuro Podawcze do wydziałów / sekcji tutejszego Sądu, za wyjątkiem pism składanych do IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz VIII Wydziału Gospodarczego w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W celu usprawnienia procesu zachęcamy do skorzystania z generatora kodów QR, dostępnego pod adresem https://bialystok.sr.gov.pl/ebp/index.html

Samoobsługowe Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania sądu.

Więcej informacji w zakładce "Samoobsługowe Biuro Podawcze". 

Sąd Rejonowy w Białymstoku zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 30.01.2024 r. o godz. 08:30 w sali nr X budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się posiedzenie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XIII K 1945/23 przeciwko Jakubowi K., któremu zarzucono popełnienie w okresie od lipca do października 2023 roku w Białymstoku przestępstw polegających na dokonaniu oraz usiłowaniu dokonania kradzieży z włamaniami do domków na terenie ogrodów działkowych przy ulicy: Generała Maczka, Narewskiej, Kobryńskiej, Depowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, w ramach którego prokurator zawnioskował między innymi o orzeczenie wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości. Obecność pokrzywdzonych na posiedzeniu nie jest obowiązkowa.