Wszelkich wpłat  należy dokonywać na konta bankowe dostępne na stronie internetowej Sądu https://bialystok.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe.

Zakupu e-znaków opłaty sądowej należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl.

 

Uprzejmie informujemy, iż wydane zostało zarządzenie uzupełniające i doprecyzowujące zapisy Zarządzenia nr A-021-38/20  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników sądu i interesantów.

 

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku w poniedziałki od 07:30 do 15:30.

Biuro Podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów oraz XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 marca 2020 r. zostaje przeniesione do pokoju A005 (kasa Nr 2).

 

 

Uprzejmie informujemy, że wydane zostało zarządzenie nr A-021-38/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników sądu i interesantów, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa). W załączeniu treść zarządzenia.

Uprzejmie informujemy, iż odwołuje się wyznaczone na dzień jutrzejszy tj. 13.03.2020 r. wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne z udziałem stron, poza sprawami pilnymi w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo, w dniu dzisiejszym tj. 12.03.2020 r. wydane zostanie zarządzenie o wdrożeniu procedur, obowiązujących w dniach następnych.