Ograniczenia w funkcjonowaniu XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniach 21 kwietnia 2021r. od godz.13.00 do 25 kwietnia 2021 roku.


W związku z migracją do nowego systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Sądowy uprzejmie informujemy, iż w dniach 21 kwietnia 2021r. od godz.13.00 do 25 kwietnia 2021 roku funkcjonowanie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku będzie znacznie ograniczone.

W ramach realizowanego przez Departament Nadzoru Administracyjnego projektu: Wdrożenie Standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym uprzejmie informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu związanego z Projektem „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”.
Portal znajduje się pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl. Zawiera on informacje i aktualności związane z projektem oraz umożliwia pobranie elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieni do danej karty usługi.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22 – 28 lutego 2021 roku

W krajach Unii Europejskiej co roku 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Apelacyjny w Białymstoku po raz kolejny włączyły się w powyższe przedsięwzięcie.

Informujemy, że od dnia 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat  do transakcji bezgotówkowych realizowanych za przy użyciu kart płatniczych oraz transakcji gotówkowych.

 

W samoobsługowym terminalu można uiszczać wpłaty bezgotówkowo lub gotówkowo na rachunki sądu tj.:
- rachunek dochodów budżetowych (opłaty, koszty, grzywny, odpisy)
- rachunek sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej (nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku).

Za pośrednictwem terminala można dokonać również zakupu e-znaków sądowych.

 

W dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) , potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”.

Znowelizowane przepisy wprowadziły do porządku prawnego kompleksowe rozwiązania dotyczące szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm., dalej „k.p.c.”) wprowadzono odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania odbywa się w trybie nieprocesowym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. (Ustawa z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kpc oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956)

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-126/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2020 roku ustalone zostają godziny otwarcia kas sądowych oraz biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00.