Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 22 października 2022 r. (sobota).

Jednocześnie w dniu 22 października 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

W związku z obchodzonym w dniu 20 października 2022 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 17-21 października 2022 toku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


1) Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 14:00 - pokój B113 (I piętro)

2) Dyżury Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku
- od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym harmonogramem

W dniach 12-16 września 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się wizyta sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej: Grecji, Hiszpanii i Słowenii, uczestników międzynarodowej wymiany, organizowanej w ramach „Exchange Programme” przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z European Judicial Training Network (EJTN).

Podczas wizyty uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz będą uczestniczyć w rozprawach.

Program wymiany stażowej realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, której partnerem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami porządku prawnego państw, jak również strukturą organów wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, ich funkcjonowaniem i najważniejszymi zadaniami.

Informujemy, iż w dniach 1-3 sierpnia mogą wystąpić trudności z dodzwonieniem się do Biura Obsługi Interesantów w zakresie informacji dotyczących wydziałów gospodarczo - rejestrowych i ksiąg wieczystych.

Kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail BOI: Biuro obsługi Interesantów

Bardzo przepraszamy za utrudnienia

Uprzejmie informujemy, że w maju br., po 2 latach przerwy spowodowanej epidemią covid-19, zostały wznowione wizyty uczniów w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w ramach edukacji prawnej.

W maju i w czerwcu 2022 r. Sąd Rejonowy odwiedziła młodzież III klasy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, VI klasy Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białymstok, studenci Wydziału Prawa UwB oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie. W ramach wizyty w Sądzie nasi goście m.in. poznali podstawowe zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i pracy sędziego, uczestniczyli w rozprawie sądowej, zwiedzali Sąd, w tym największą w regionie salę rozpraw nr IV, Przyjazny pokój przesłuchań, a także wysłuchali prelekcji kuratora sądowego nt. cyberprzemocy lub obejrzeli prezentację multimedialną nt. spraw sądowych pozostających w zainteresowaniu Biura Prasowego. Kolejni zadowoleni uczniowie opuścili mury sądowe rozszyfrowując znaczenie sentencji widniejącej przed wejściem do Sądu "Iustitias vestras iudicabo".

Uprzejmie informujemy o zmianach w strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku. W dniu 13 czerwca 2022 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku o utworzeniu Biura Obsługi Interesantów jako odrębnej komórki organizacyjnej.

Biuro Obsługi Interesantów zastąpiło funkcjonujące już w ramach Oddziału Administracyjnego dotychczasowe Biuro Obsługi Interesanta. Funkcjonowało ono faktycznie od około 15 lat i powstało w ramach dobrych praktyk w sądownictwie. Nie stanowiło jednak odrębnej jednostki organizacyjnej. Po prawie 15 latach faktycznego funkcjonowania i recypowania przez ustawodawcę do prawa ustrojowego sądów powszechnych takiego rozwiązania systemowego, nadszedł czas na uregulowanie w przepisach wewnętrznych statusu Biura i wydzielenie go z Oddziału Administracyjnego. Nowa jednostka otrzymała nazwę zgodną z przepisami ustrojowymi, podstawę prawną w postaci Zarządzenia Nr A-021-63/22 o jej utworzeniu oraz Regulamin.

Podstawę prawną powyższych zmian stanowi § 25 ust. 1 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2022 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 20221 r., poz. 2046).