Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A.021.145.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 29 grudnia 2023 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00, zaś biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 14:00.

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku od codziennego zabiegania i chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

życzą Prezes, Wiceprezes i Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do licznych zapytań prasowych Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuję, iż istotnie Pan Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym przez tutejszy Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec ww. sprawie o sygn. XIII K 43/22.

Zmiana lokalizacji Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Od dnia 13 listopada 2023 r. zmianie ulegnie lokalizacja: III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Nowa siedziba ww. Zespołów oraz ich Sekretariatu mieści się przy ul. Wiejskiej 71 lok. 6, 15-351 Białystok.

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2023r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A.021.5.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku ustalono dzień 10 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku.