Zarządzenie nr 1/2020 Przewodniczącego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych z dn. 20.03.2020r. dotyczące rozpoznania spraw z wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie hipoteki poza kolejnością wpływu.

Zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 marca 2020 roku:

Odwołuje się wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone na miesiąc kwiecień, za wyjątkiem spraw pilnych, określonych w zarządzeniu Nr A-021--39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-41/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 marca 2020 roku.

 

Ograniczone zostaje przyjmowanie pism przez Biuro Podawcze jedynie do spraw pilnych, określonych w zarządzeniu Nr A-021-39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r., zaś godziny otwarcia Biura Podawczego ustalone zostają od poniedziałku do piątku - od godz. 08:00 do godz. 12:00.


Korespondencję w pozostałych sprawach należy przesyłać drogą pocztową.


Biuro Podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestrów Zastawów oraz XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nie przyjmuje korespondencji bezpośrednio od interesantów.


Korespondencję należy przesyłać drogą pocztową.
W przypadku wniosków i pism kierowanych do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego istnieje możliwość skorzystania z drogi elektronicznej za pośrednictwem następujących stron internetowych: https://ems.ms.gov.pl oraz https://www.pdi.ms.gov.pl.

 

Kasa Sądu Rejonowego w Białymstoku nie obsługuje bezpośrednio interesantów.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konta bankowe dostępne na stronie internetowej sądu https://www.bialystok.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe.
Zakupu e-znaków opłaty sądowej należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl.

 

Czytelnia Akt realizuje jedynie zamówienia związane z obsługą spraw pilnych.

Zamawianie akt dostępne pod numerem telefonu: 85 66 56 520 bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wstrzymane zostaje przyjmowanie Interesantów przez Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów działającą przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Wnioski o odpis Księgi Wieczystej (wniosek wraz z opłatą dokonaną na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku) można przesyłać drogą pocztową.
Wnioski o wydanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Rejestru Zastawów można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://www.pdi.ms.gov.pl bądź drogą pocztową.

Ogłoszenia do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać drogą pocztową.

Wszelkich wpłat  należy dokonywać na konta bankowe dostępne na stronie internetowej Sądu https://bialystok.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe.

Zakupu e-znaków opłaty sądowej należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl.

 

Uprzejmie informujemy, iż wydane zostało zarządzenie uzupełniające i doprecyzowujące zapisy Zarządzenia nr A-021-38/20  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników sądu i interesantów.

 

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku w poniedziałki od 07:30 do 15:30.