Wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Kontakt telefoniczny: 85 665 65 70

Opłaty za wydanie odpisów i zaświadczeń z Centralnej Informacji

 

Punkt wydawania odpisów i zaświadczeń znajduje się na parterze w pokoju C020 (na wprost od wejścia głównego).

 

Wzory formularzy wniosków o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego

Egzemplarze Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępne są pod adresem: Monitor Sądowy i Gospodarczy - przeglądanie monitorów

Na podstawie  art. 1 ust. 3b Ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, określającej maksymalną opłatę za ogłoszenie lub obwieszczenie, która weszła w życie z dniem 12 maja 2023 r. Sąd informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosić będzie 3.600 zł. Tym samym zmienia się maksymalna opłata za ogłoszenia (liczone 0,70 gr za znak ze spacją) do maksymalnie 720 zł.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-09 13:36 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 08:39 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-06-21 15:26 Michał Gadomski Porównanie