Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku składa się z pięciu segmentów:

 • Segment A  (budynek główny położony równolegle do ulicy Mickiewicza) – tu znajduje się wejście do Sądu i główny dojazd;
 • Segment B (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na lewo od wejścia głównego) -  połączony  z segmentem A za pomocą łącznika ;
 • Segment C (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na wprost od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika;
 • Segment D (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem E za pomocą łącznika. Użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku. Główne wejście znajduje się od ulicy Kuronia;
 • Segment E (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika.

Sale rozpraw znajdują się  w segmentach A, B, C i E.


 • Sala rozpraw nr A021 – parter segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się  po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr V, VI – pierwsze piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro i skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XIX, XX, XXI, XXII – drugie piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro następnie w przypadku sal XIX i XX skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXI i XXII  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr I, II, III, IV – parter segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie. Sala nr I znajduje się na końcu korytarza. W przypadku sal II, III, IV należy na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – pierwsze piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal VIII i IX należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal X, XI, XII, XIII i XIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, B221 – drugie piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal XXIII i XXIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i B221 należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sala rozpraw nr XXXIII – czwarte piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr XV, XVI, XVII, XVIII – drugie piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie i iść do końca korytarza.  W przypadku sal XV i XVI należy skręcić w prawo, a w przypadku sal XVII i XVIII należy skręcić w lewo.

 

 • Sala rozpraw nr XXXII – czwarte piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Pokój przesłuchań B019 - parter segmentu B

  po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie, na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-10 14:16 Anna Tworkowska