Ustanowienie kuratora

W trybie art. 144 kpc Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.  Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 

Ogłoszenia:
XI Ns 456/2381 kB2023-09-15
XI C 365/2394 kB2023-09-12
XI Ns 737/2387 kB2023-09-12
I Ns 829/22 ustanowienie kuratora 146 kB2023-09-05