Ustanowienie kuratora

W trybie art. 144 kpc Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.  Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 

Ogłoszenia:
XI Ns 27/2480 kB2024-02-29
XI Ns 999/23112 kB2024-02-13