Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości oraz o terminie wykonywanych przez nich czynności opisu i oszacowania są dostępne na portalu www.licytacje.komornik.pl, a także zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 955 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2020.1575 ze zm.) Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.