Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463), wprowadzające między innymi zmiany w zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 i 1113) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).

Nowe regulacje dotyczą między innymi sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, który co do zasady, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (31 sierpień 2023 r.), może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Informujemy, iż z dniem 1 września 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powierzył pełnienie funkcji Kierownika Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Pani sędzi Beacie Sopek.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. z dnia 11 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa powyżej, a także wzory wniosków znajdują się w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszego ogłoszenia.

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 roku Minister Sprawiedliwości powołał Pana sędziego Piotra Wypycha do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku na 4-letnią kadencję.

Przyjazny pokój przesłuchań w Sądzie, to miejsce bardziej odformalizowane niż tradycyjna sala rozpraw, w którym dziecko lub pokrzywdzony przesłuchiwany w roli świadka składają zeznania. Jest on wykorzystywany w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale również np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Jest to miejsce przyjazne, które ma zminimalizować stres związany z procedurą sądową. Stworzenie takiej przestrzeni w budynku sądu jest kluczowe przy zapobieganiu doświadczania ponownych nieprzyjemnych przeżyć świadków przestępstwa. Przyjazny pokój przesłuchań jest potocznie nazywany ,,Niebieskim Pokojem,, gdyż dominuje w nim kolor niebieski, który ma gwarantować spokój i stabilność. W tym pomieszczeniu przesłuchiwane są głównie dzieci, które doświadczyły traumatycznych sytuacji.

 

Niebieski pokój składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

  • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz psychologa;
  • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób oraz pracownika sądu.

 

Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej. Każdy element pomieszczenia jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu świadkom, zwłaszcza tym najmłodszym.

 

Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych. Pomieszczenie techniczne wyposażone jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

 

Pomieszczenie znajduje się w pokoju B403 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.

 

Podkategorie

W wydziałach cywilnych i w wydziale gospodarczym istnieje możliwość sprawdzenia czy orzeczenie jest prawomocne. W przypadku uprawomocnienia system wskaże również datę uprawomocnienia orzeczenia. W celu sprawdzenia należy podać sygnaturę sprawy.

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREPrawomocność


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk

 

Obsługa administracyjna:

specjalista ds. administracyjnych: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prasowe