Przyjazny pokój przesłuchań w Sądzie, to miejsce bardziej odformalizowane niż tradycyjna sala rozpraw, w którym dziecko lub pokrzywdzony przesłuchiwany w roli świadka składają zeznania. Jest on wykorzystywany w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale również np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Jest to miejsce przyjazne, które ma zminimalizować stres związany z procedurą sądową. Stworzenie takiej przestrzeni w budynku sądu jest kluczowe przy zapobieganiu doświadczania ponownych nieprzyjemnych przeżyć świadków przestępstwa. Przyjazny pokój przesłuchań jest potocznie nazywany ,,Niebieskim Pokojem,, gdyż dominuje w nim kolor niebieski, który ma gwarantować spokój i stabilność. W tym pomieszczeniu przesłuchiwane są głównie dzieci, które doświadczyły traumatycznych sytuacji.

 

Niebieski pokój składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

 • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz psychologa;
 • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób oraz pracownika sądu.

 

Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej. Każdy element pomieszczenia jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu świadkom, zwłaszcza tym najmłodszym.

 

Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych. Pomieszczenie techniczne wyposażone jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

 

Pomieszczenie znajduje się w pokoju B403 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 665 65 10  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku składa się z pięciu segmentów:

 • Segment A  (budynek główny położony równolegle do ulicy Mickiewicza) – tu znajduje się wejście do Sądu i główny dojazd;
 • Segment B (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na lewo od wejścia głównego) -  połączony  z segmentem A za pomocą łącznika ;
 • Segment C (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na wprost od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika;
 • Segment D (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem E za pomocą łącznika. Użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku. Główne wejście znajduje się od ulicy Kuronia;
 • Segment E (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika.

Sale rozpraw znajdują się  w segmentach A, B, C i E.


 • Sala rozpraw nr A021 – parter segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się  po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr V, VI – pierwsze piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro i skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XIX, XX, XXI, XXII – drugie piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro następnie w przypadku sal XIX i XX skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXI i XXII  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr I, II, III, IV – parter segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie. Sala nr I znajduje się na końcu korytarza. W przypadku sal II, III, IV należy na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – pierwsze piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal VIII i IX należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal X, XI, XII, XIII i XIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, B221 – drugie piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal XXIII i XXIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i B221 należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sala rozpraw nr XXXIII – czwarte piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr XV, XVI, XVII, XVIII – drugie piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie i iść do końca korytarza.  W przypadku sal XV i XVI należy skręcić w prawo, a w przypadku sal XVII i XVIII należy skręcić w lewo.

 

 • Sala rozpraw nr XXXII – czwarte piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Pokój przesłuchań B019 - parter segmentu B

  po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie, na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Białymstoku kadencji 2024-2027:

 • Laszkiewicz Witalis Andrzej - Przewodniczący
 • Moczulska Alicja - Zastępca Przewodniczącego
 • Dudel Mirosława - Zastępca Przewodniczącego
 • Marcińczyk Edyta - Członek
 • Hutnik Helena - Członek
 • Lipińska Helena - Członek
 • Martyniuk Irena - Członek
 • Tomicka Dorota - Członek

 Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że należności dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych wynoszą:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 184,95 zł;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie, środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 17,51 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

 • Krajowy Rejestr Sądowy
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Rejestr Zastawów
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 • Nowa Księga Wieczysta
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjęć interesantów - wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Opłaty - za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów.

 

Podkategorie