Zaproszenie do składania ofert na wymianę wykładziny w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-38/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 października 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż ujęć - dystrybutorów wody pitnej.


Nr postępowania przetargowego: G-241-35/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wybór wykonawcy wykonania posadowienia trzech masztów flagowych na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-33/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 października 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę żaluzji pionowych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-32/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 4 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową naprawę i konserwację systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 18 września 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: termin składania ofert przedłużono do godz. 12:00 w dniu 19 września 2018 r. Szczegóły w załącznikach.

 

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10 września 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 614591-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na ogólne potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-2/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02 sierpnia 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 595594-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.