Przewodniczący Wydziału - sędzia Joanna Kobeszko

Przyjmuje interesantów w piątki od 14:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Anna Szurbak - Parfieniuk

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
tel. 85 665 62 01 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
pok. A 305, piętro III
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk

Prezes - SSO Paweł Dzienis

 

Wiceprezes - sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk

Wiceprezes - sędzia Piotr Wypych


Sekretariat Prezesa
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 012, parter

tel. 85 665-62-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Prezes jest organem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2022 r., poz. 2514 t.j.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1166 t.j.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • SSO Paweł Dzienis - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Joanna Kobeszko - Przewodniczący wydziału
 • Anna Szurbak - Parfieniuk- Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Alina Krejza - Aleksiejuk - Wiceprezes - Koordynator Biura Prasowego
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Małgorzata Frankowska- Przewodniczący wydziału
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Krzysztof Kujawa
 • Katarzyna Małyszko
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych)
 • Tomasz Pannert
 • Barbara Paszkowska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Piotr Wypych - Wiceprezes

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Beata Sopek - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Czajkowska
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Iwona Hulko (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Aleksandra Jamróz
 • Anna Komarewska
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Marta Barbara Rękawek-Pachwicewicz (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych)
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Aneta Kaftańska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Gutowska
 • Wojciech Jabłoński
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Maliszewski
 • Emilia Podgajecka - Cilulko
 • Katarzyna Stankiewicz

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Beziuk - Gawęcka
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Andrzej Gołaszewski
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Małgorzata Sawicka

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale.

 

Wykaz referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Euzebiusz Silkinis

II Wydział Cywilny

 • Anna Beata Karwowska
 • Monika Półkośnik

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Marta Gęślicka
 • Marta Kuprianowicz

VIII Wydział Gospodarczy

 • Edyta Czarnomys
 • Rafał Kołakowski
 • Łukasz Kosiński (del. do pełnienia czynności referendarza w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku na podstawie art. 151a § 6 w związku z § 4 usp)
 • Jolanta Tworkowska
 • Ewa Zawadzka

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Anna Wyszomirska - Przewodniczący wydziału
 • Bogna Elżbieta Kosowska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Grześ - Bitiucka
 • Joanna Janyst
 • Małgorzata Jodłowska-Ostapkowicz
 • Dorota Ławreszuk
 • Emilia Maliszewska
 • Wojciech Owsiejko
 • Monika Edyta Potocka - Markiewicz
 • Dorota Tarnowska - Rojsza
 • Ewelina Walędziak

X Wydział Rejestru Zastawów

 • Elżbieta Stankiewicz – Czykier - Przewodniczący wydziału
 • Edyta Beszterda

XI Wydział Cywilny

 • Elżbieta Nosko

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 • Urszula Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Makal - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Monika Bojarczyk
 • Agnieszka Kakareko
 • Agnieszka Kurkiewicz
 • Barbara Małyszko
 • Ireneusz Marczuk (del. do pełnienia czynności referendarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na podstawie art. 151a § 6 w związku z § 4 usp)
 • Maja Barbara Piątkowska
 • Anna Sakowicz
 • Urszula Sokołowska
 • Renata Wyszyńska

Informacja o pierwszym i kolejnych mianowaniach referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku (art. 88b usp.)

 

Z dniem 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Z treścią zarządzenia mogą się Państwo zapoznać korzystając z odnośnika na dole artykułu (w sekcji "Załączniki").

 

Orzecznictwo Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Orzecznictwo Sądów Powszechnych

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Orzecznictwo europejskich trybunałów

 

Kierownik Oddziału - Ewa Okuniewska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 419, IV piętro
tel. (85) 66 56 507
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30