Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota).
Jednocześnie w dniu 11 czerwca 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

23 maja 2022 r. w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Białymstoku zorganizował lekcję o sądzie w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Knyszynie.


Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VIII. W pierwszej części spotkania mieli oni okazję do poznania zasad obowiązujących na sali sądowej, strojów urzędowych, nazw uczestników procesu.

Drugą część stanowiła prezentacja multimedialna spraw, którymi zajmuje się sąd, na podstawie działalności Biura Prasowego tutejszego Sądu.

Edukacja prawna w takiej formie spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Warto też dodać, że obecna knyszyńska szkoła znajduje się na terenie dawnego dworu króla Zygmunta Augusta.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - 23 maja 2022 roku.


Dzień Wymiaru Sprawiedliwości ma upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 roku przez sycylijską mafię.  Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość.
Ideą Święta jest między innymi poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do udziału w tym dniu w jawnych rozprawach w charakterze publiczności.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2022 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sadu Rejonowego w Białymstoku powołana została Pani Anna Szurbak - Parfieniuk.

Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim.

Pani sędzia rozpocznie orzekanie w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 7 maja 2022 r.  (sobota).

Jednocześnie w dniu 7 maja 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.
Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień oraz nagroda publiczności – po głosowaniu za pośrednictwem facebooka.
Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.