Informujemy, iż w dniach 1-3 sierpnia mogą wystąpić trudności z dodzwonieniem się do Biura Obsługi Interesantów w zakresie informacji dotyczących wydziałów gospodarczo - rejestrowych i ksiąg wieczystych.

Kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail BOI: Biuro obsługi Interesantów

Bardzo przepraszamy za utrudnienia

Uprzejmie informujemy, że w maju br., po 2 latach przerwy spowodowanej epidemią covid-19, zostały wznowione wizyty uczniów w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w ramach edukacji prawnej.

W maju i w czerwcu 2022 r. Sąd Rejonowy odwiedziła młodzież III klasy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, VI klasy Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białymstok, studenci Wydziału Prawa UwB oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie. W ramach wizyty w Sądzie nasi goście m.in. poznali podstawowe zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i pracy sędziego, uczestniczyli w rozprawie sądowej, zwiedzali Sąd, w tym największą w regionie salę rozpraw nr IV, Przyjazny pokój przesłuchań, a także wysłuchali prelekcji kuratora sądowego nt. cyberprzemocy lub obejrzeli prezentację multimedialną nt. spraw sądowych pozostających w zainteresowaniu Biura Prasowego. Kolejni zadowoleni uczniowie opuścili mury sądowe rozszyfrowując znaczenie sentencji widniejącej przed wejściem do Sądu "Iustitias vestras iudicabo".

Uprzejmie informujemy o zmianach w strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku. W dniu 13 czerwca 2022 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku o utworzeniu Biura Obsługi Interesantów jako odrębnej komórki organizacyjnej.

Biuro Obsługi Interesantów zastąpiło funkcjonujące już w ramach Oddziału Administracyjnego dotychczasowe Biuro Obsługi Interesanta. Funkcjonowało ono faktycznie od około 15 lat i powstało w ramach dobrych praktyk w sądownictwie. Nie stanowiło jednak odrębnej jednostki organizacyjnej. Po prawie 15 latach faktycznego funkcjonowania i recypowania przez ustawodawcę do prawa ustrojowego sądów powszechnych takiego rozwiązania systemowego, nadszedł czas na uregulowanie w przepisach wewnętrznych statusu Biura i wydzielenie go z Oddziału Administracyjnego. Nowa jednostka otrzymała nazwę zgodną z przepisami ustrojowymi, podstawę prawną w postaci Zarządzenia Nr A-021-63/22 o jej utworzeniu oraz Regulamin.

Podstawę prawną powyższych zmian stanowi § 25 ust. 1 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2022 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 20221 r., poz. 2046).

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota).
Jednocześnie w dniu 11 czerwca 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

23 maja 2022 r. w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Białymstoku zorganizował lekcję o sądzie w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Knyszynie.


Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VIII. W pierwszej części spotkania mieli oni okazję do poznania zasad obowiązujących na sali sądowej, strojów urzędowych, nazw uczestników procesu.

Drugą część stanowiła prezentacja multimedialna spraw, którymi zajmuje się sąd, na podstawie działalności Biura Prasowego tutejszego Sądu.

Edukacja prawna w takiej formie spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Warto też dodać, że obecna knyszyńska szkoła znajduje się na terenie dawnego dworu króla Zygmunta Augusta.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - 23 maja 2022 roku.


Dzień Wymiaru Sprawiedliwości ma upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 roku przez sycylijską mafię.  Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość.
Ideą Święta jest między innymi poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do udziału w tym dniu w jawnych rozprawach w charakterze publiczności.