Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2022 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sadu Rejonowego w Białymstoku powołana została Pani Anna Szurbak - Parfieniuk.

Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim.

Pani sędzia rozpocznie orzekanie w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 7 maja 2022 r.  (sobota).

Jednocześnie w dniu 7 maja 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.
Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień oraz nagroda publiczności – po głosowaniu za pośrednictwem facebooka.
Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

Pełnych spokoju i radości

Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie

oraz optymizmu, energii

i nadziei na lepszą przyszłość.

Wesołego Alleluja

w imieniu pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku

życzą

Dyrektor, Prezes i Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Z żalem informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2022 r. zmarła Pani sędzia w stanie spoczynku Lidia Hordyńska, wieloletnia Przewodnicząca IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

24 лютого 2022 року набув чинності Закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (Вісник законів від 2022 року, поз. 583).

Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями на території їх країни.

Забезпечує мін. інтереси та добробут неповнолітніх дітей - громадян України, які перебувають на території Польщі без опіки.

Стаття 25 вищезазначеного Закону передбачає порядок призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща без опіки.  Суд з питань опіки призначає тимчасового опікуна за клопотанням особи, яка фактично доглядає за дитиною, а також за клопотанням інших уповноважених осіб, суб’єктів.

На підставі ст. 27 вищезазначеного Закону, Суд з питань опіки може доручити виконання функції прийомної сім’ї чи ведення сімейного дитячого будинку для неповнолітнього громадянина України, громадянина України, який перебуває на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 ч. 1 вищезазначеного Закону.

Такі заяви розглядає 4-й Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного Суду м. Бйалистока (Białystok).