W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na względzie ochronę zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i interesantów oraz usprawnienie pracy Sądu Rejonowego w Białymstoku uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące procesu wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021 – 2030.

LINK DO OGŁOSZENIA

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne.

Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 17 sierpnia 2020 roku ustalony został dniem wolnym od pracy,  za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 6 czerwca 2020 r.  

Jednocześnie w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych czynnej od 8:00 do 13:00.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr A-021-58/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r.:

1. ustalone zostają następujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2.  ustalone zostają następujące godziny przyjmowania interesantów:

- w Biurze Obsługi Interesanta, Czytelni Akt, Ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
w każdy poniedziałek od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Biurach Podawczych
w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Kasie Sądu
w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:30
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję).